پرسشنامه شخصیتی برن رویتر
سوالاتی که خواهید دید ، برای بررسی علائق و نگرش های شما طرح شده است . این سوالات از نوع سوال های هوشی نیست . بنابراین ؛ پاسخ درست یا غلط وجود نخواهد داشت
پس از هر سوال کلمات “بلی” ، “خیر” یا علامت سوال “؟” خواهید دید . اگر به طور مطلق نمی توانید ، پاسخ “بلی” یا “خیر” بدهید ، در آن صورت علامت سوال”؟” را انتخاب کنید .
1- آیا از این که نمی توانید با مقررات اجتماعی سازگار شوید ، رنج می برید؟ بلی خیر ؟

2- آیا گاه و بی گاه خیالبافی می کنید ؟ بلی خیر ؟

3- آیا عادت دارید ، به جای کمک گرفتن از دیگران ، کارهایتان را خودتان انجام دهید ؟ بلی خیر ؟

4- ایا اتفاق افتاده است که مسیرتان را عوض کنید تا با فردی روبرو نشوید؟ بلی خیر ؟

5- آیا می توانید انتقادهای دیگران را بدون ناراحتی تحمل کنید؟ بلی خیر ؟

6- آیا گاه و بیگاه به گدا پول می دهید ؟ بلی خیر ؟

7- آیا دوست دارید در جمع کسانی باشید که جوانتر از شما هستند ؟ بلی خیر ؟

8- آیا معمولا خود را بدبخت احساس می کنید ؟ بلی خیر ؟

9- آیا در محیط های ناشناخته ، اگر راهتان را گم کنید ، خیلی ناراحت می شوید ؟ بلی خیر ؟

10- اگر دیگران با عقیده شما مخالفت کنند ، فورا دلسرد می شوید ؟ بلی خیر ؟

11- آیا سعی می کنید عقیده خود را دنبال کنید ، اگر چه احتیاج به مبارزه باشد ؟ بلی خیر ؟

12- آیا معمولا سرخ و سفید می شوید ؟ بلی خیر ؟

13- آیا به ورزش بیشتر از مسائل علمی علاقه دارید ؟ بلی خیر ؟

14- آیا خودتان را یک فرد عصبی می دانید ؟ بلی خیر ؟

15- آیا وقتی در صف ایستاده اید و منتظر نوبت هستید ، اگر کسی بدون رعایت نوبت در جلوی شما بایستد ، اعتراض می کنید ؟ بلی خیر ؟

16- آیا تا به حال سعی کرده اید به زور وارد جایی بشوید یا به حیله متوسل شوید ؟ بلی خیر ؟

17- آیا به طور کلی در مقابل تعریف و سرزنش حساسیت دارید ؟ بلی خیر ؟

18- آیا نسبت به بعضی مسائل حساسیت دارید ؟ بلی خیر ؟

19- آیا وقتی چیزی می خرید چانه می زنید ؟ بلی خیر ؟

20- آیا در مقابل مقامات علمی و اداری خونسردی خود را حفظ می کنید ؟ بلی خیر ؟

21- آیا گاه و بیگاه ، به علت فکر و خیال ، نمی توانید بخوابید؟ بلی خیر ؟

22- آیا در اتخاذ تصمیم کند هستید ؟ بلی خیر ؟

23- آیا فکر می کنید یک کار خوب و شخصی می تواند دوری یک دوست را از یادتان ببرد؟ بلی خیر ؟

24- آیا از کمرویی رنج می برید ؟ بلی خیر ؟

25- آیا تمایل دارید علت اعمال دیگران را تحلیل کنید ؟ بلی خیر ؟

26- آیا اغلب آماده عصبانی شدن هستید ؟ بلی خیر ؟

27- آیا اغلب سلیقه تان عوض می شود ؟ بلی خیر ؟

28- آیا خیلی پرحرف هستید ؟ بلی خیر ؟

29- آیا گاه و بیگاه حرف سخنران را قطع می کنید یا او را مورد بازخواست قرار می دهید؟ بلی خیر ؟

30- اگر بخواهید چیزخریداری شده را دوباره به فروشنده برگردانید ناراحت می شوید ؟ بلی خیر ؟

31- آیا وقتی تنها هستید ، نسبت به زمانی که در اجتماع هستید ، مسائل خیلی خنده دارتر یا خیلی جدی تر به نظرتان می رسد ؟ بلی خیر ؟

32- آیا ترجیح می دهید ، به جای تنها سفر کردن ، با کسی مسافرت کنید که تمام تشریفات را بر عهده می گیرد ؟ بلی خیر ؟

33- آیا دوست دارید ، به جای انجام دادن کارهای مافوق مورد احترام ، کارهای خود را انجام دهید ؟ بلی خیر ؟

34- آیا نظ خود را با نوشتن بهتر از گفتن شرح می دهید ؟ بلی خیر ؟

35- آیا کاری را که مجبور خواهید شد چند سال متوالی به تنهایی انجام دهید ، رد خواهید کرد، (مثلا جنگلبانی) ؟ بلی خیر ؟

36- آیا اتفاق افتاده است که برای مساله ای پول از دیگران درخواست کنید ؟ بلی خیر ؟

37- آیا معمولا سعی می کنید از افراد با قدرت دوری کنید ؟ بلی خیر ؟

38- آیا فکر می کنید مصاحبت با مردم بهتر از مطالعه کردن،افکار شما را روشن می کند؟ بلی خیر ؟

39- اگر یک کار توهین آمیز برای شما پیش بیاید خیلی ناراحت می شوید ؟ بلی خیر ؟

40- آیا تا به حال با اراده خود اقدام به تشکیل گروه ها یا دسته ها کرده اید ؟ بلی خیر ؟

41- اگر شاهد حادثه ای باشید ، برای کمک کردن عجله می کنید ؟ بلی خیر ؟

42- آیا گاه و بیگاه بدون علت می ترسید ؟ بلی خیر ؟

43- آیا دوست دارید مسوولیت ها را به تنهایی بر عهده بگیرید ؟ بلی خیر ؟

44- آیا برای شما کتاب بهتر از دوست سرگرم کننده است ؟ بلی خیر ؟

45- آیا تا به حال سرگیجه گرفته اید ؟ بلی خیر ؟

46- آیا شوخی های توهین آمیز شمارا ناراحت می کند، ولو این که از حقیقت آن ها اطلاع داشته باشید ؟ بلی خیر ؟

47- آیا وقتی خبر ناگواری می شنوید احتیاج دارید کسی پیش شما باشد ؟ بلی خیر ؟

48- اگر دیگران ، به هنگام کار ، شما را تماشا کنند ناراحت می شوید ، ولو این که کار خود را خوب انجام دهید ؟ بلی خیر ؟

49- آیا معمولا احساس تنهایی می کنید ؟ بلی خیر ؟

50- آیا سعی می کنید از مشاجره دوری کنید ؟ بلی خیر ؟

51- ایا زود رنج هستید ؟ بلی خیر ؟

52- آیا در انجام نقشه های خود سعی می کنید ، به جای کمک گرفتن از دیگران ، خودتان کار کنید ؟ بلی خیر ؟

53- آیا احساس می کنید که اگر دیگران را در شادیهایتان سهیم کنید بیشتر لذت خواهید برد ؟ بلی خیر ؟

54- آیا وقتی با مردم هستید ، معمولا احساس تنهایی می کنید ؟ بلی خیر ؟

55- آیا وقتی چیزی از مردم می گیرید ، در نگهداری آن دقت می کنید ؟ بلی خیر ؟

56- آیا از گفتن مطلبی که دیگران را ناراحت کند خودداری می کنید ؟ بلی خیر ؟

57- آیا به آسانی گریه می کنید ؟ بلی خیر ؟

58- اگر در رستوران غذای خوبی به شما ندهند اعتراض می کنید ؟ بلی خیر ؟

59- ایا در مقابل جمع به سختی حرف می زنید ؟ بلی خیر ؟

60- آیا اتفاق می افتد که نامه ای را قبل از پست کردن ، عوض کنید ؟ بلی خیر ؟

61- آیا دوست دارید شبها تنها باشید ؟ بلی خیر ؟

62- آیا به سادگی دوستان تازه ای پیدا می کنید ؟ بلی خیر ؟

63- اگر در رستوران غذا بخورید ، دوست دارید فرد دیگری غذای شما را سفارش بدهد ؟ بلی خیر ؟

64- آیا در امانت گرفتن چیزی از کسی که او را خوب می شناسید، تردید می کنید ؟ بلی خیر ؟

65- اگر اشتباها به کسی سلام کنید ناراحت می شوید ؟ بلی خیر ؟

66- آیا به سختی می توانید از چنگ یک فروشنده خلاص شوید ؟ بلی خیر ؟

67- آیا گاه و بیگاه از شما مشورت می خواهند ؟ بلی خیر ؟

68- آیا در دنبال کردن هدفی که به آن معتقدید معمولا احساسات دیگران را ندیده می گیرید ؟ بلی خیر ؟

69- آیا می توانید قبل از دیر شدن تصمیم بگیرید ؟ بلی خیر ؟

70- آیا وقتی مریض هستید دوست دارید مورد توجه دوستان قرار بگیرید ؟ بلی خیر ؟

71- آیا معمولا خُلق خود را عوض می کنید ؟ بلی خیر ؟

72- آیا معمولا در این فکر هستید که کمتر از دیگران نباشید ؟ بلی خیر ؟

73- آیا افکار پوچ معمولا فکر شما را مشغول می کند ؟ بلی خیر ؟

74- اگر کاری به کسی بسپارید و به موقع انجام ندهد او را سرزنش می کنید ؟ بلی خیر ؟

75- آیا در مبارزه یا رقابت با حریفی که خیلی قویتر از شماست می توانید از حداکثر توانایی خود بهره بگیرید ؟ بلی خیر ؟

76- آیا تا به حال برای چند نفر سخنرانی کرده اید یا آن ها را سرگرم نموده اید ؟ بلی خیر ؟

77- آیا پیش می آید که از شما سوء استفاده شود ؟ بلی خیر ؟

78- ایا وقتی غمگین هستید کسی را پیدا می کنید که غم شما را از بین ببرد ؟ بلی خیر ؟

79- آیا وقتی مطلبی را به تنهایی مطالعه می کنید بهتر از موقعی که با دیگران درباره آن بحث می کنید می فهمید؟ بلی خیر ؟

80- آیا به خودتان اطمینان دارید ؟ بلی خیر ؟

81- آیا به خاطر کاری که انجام می دهید ، دوست دارید از شما تعریف کنند؟ بلی خیر ؟

82- آیا حاضر می شوید شانس خود را در معامله ای که عاقبت آن معلوم نیست امتحان کنید ؟ بلی خیر ؟

83- آیا خواسته های شما گاه و بیگاه باید ، بر اثر تماس با افراد موفق ، تحریک شود؟ بلی خیر ؟

84- آیا معمولا از مشورت کردن دوری می کنید؟ بلی خیر ؟

85- آیا رعایت آداب و رسوم اجتماعی را یکی از جنبه های اصلی زندگی می دانید؟ بلی خیر ؟

86- اگر روزی با دوستان خود دورهم باشید، اجازه می دهید که فرد دیگری نوع سرگرمی ها را تعیین کند؟ بلی خیر ؟

87- آیا در میهمانی ها یا در مجالس ، دوست دارید افراد شما را معرفی کنند؟ بلی خیر ؟

88- اگر به یک جلسه دیرتر از موقع برسید، دوست دارید، به جای این که در ردیف جلو بنشینید در عقب سرپا بایستید؟ بلی خیر ؟

89- آیا بیش از اتخاذ یک تصمیم مهم ، دوست دارید نظر افراد زیادی را بدانید ؟ بلی خیر ؟

90- آیا برای کسی که شما را قدرتمند احساس می کند سعی می کنید خود را قدرتمند نشان دهید؟ بلی خیر ؟

91- آیا گاهی آن قدر گیج می شوید که نمی دانید چکار می کنید ؟ بلی خیر ؟

92- آیا اتفاق می افتد که ، درباره مساله خاصی با فرد مسنی که برای او احترام می گذاری، مشاجره کنید؟ بلی خیر ؟

93- آیا به دشواری می توانید خودتان تصمیم بگیرید؟ بلی خیر ؟

94- آیا گاهی ابتکار تحرک دادن به جلسه ای را که خیلی بی روح است به دست می گیرید؟ بلی خیر ؟

95- آیا سعی می کنید باکسی که خبرهای دروغ درباره شما شایع می کند، تفاهم ایجاد کنید؟ بلی خیر ؟

96- آیا در میهمانی ها یا در مجالس ، در ملاقات با اشخاص مهم تردید می کنید ؟ بلی خیر ؟

97- آیا تماس با هم فکران خود ، محرک خوبی برای شماست؟ بلی خیر ؟

98- ایا تماشای تئاتر را به تماشای رقص ترجیح می دهید؟ بلی خیر ؟

99- آیا میل دارید در نظرهای سیاسی ، مذهبی و اجتماعی خود قاطع باشید ؟ بلی خیر ؟

100- آیا ترجیح می دهید در لحظه های هیجان انگیز تنها باشید ؟ بلی خیر ؟

101- آیا معمولا ترجیح می دهید که با دیگران باشید ؟ بلی خیر ؟

102- آیا وقتی شما را تعریف می کنند بهتر کار می کنید ؟ بلی خیر ؟

103- آیا به دشواری با افراد ناشناس وارد صحبت می شوید؟ بلی خیر ؟

104- آیا ، بدون علت ، از شادی به غم روی می آورید؟ بلی خیر ؟

105- آیا از چیزی که به خود شما تعلق دارد، بهتر مواظبت می کنید؟ بلی خیر ؟

106- آیا نگران بدبختی های خود هستید؟ بلی خیر ؟

107- آیا معمولا سعی می کنید که احساسات خود را مخفی نگهدارید؟ بلی خیر ؟

108- آیا می توانید مدت زیادی ، بدون خستگی و تشویق ، به انجام دادن کاری ادامه دهید؟ بلی خیر ؟

109- آیا از خواندن یک کتاب همان قدر لذت می برید که درباره آن با دیگران بحث کنید ؟ بلی خیر ؟

110- آیا عادت دارید با غم و اندوه به تنهایی و بدون کمک دیگران روبه رو شوید ؟ بلی خیر ؟

111- آیا در پنج سال گذشته رسما سرپرستی یک گروه را بر عهده گرفته اید؟ (نماینده، کاپیتان، مدیر)؟ بلی خیر ؟

112- آیا دوست دارید تصمیمات فوری را به تنهایی اتخاذ کنید؟ بلی خیر ؟

113- آیا در گردش علمی ، وقتی هیچ کس مسیر را بلد نیست، اجازه می دهید که فرد دیگری مسوولیت های گروه را بر عهده بگیرد؟ بلی خیر ؟

114- آیا وقتی از کوچه عبور می کنید خیال می کنید مردم به شما نگاه می کنند؟ بلی خیر ؟

115- آیا اغلب بیش از حد به هیجان می آیید ؟ بلی خیر ؟

116- آیا فردی هستید که به انتقاد کردن از دیگران شهرت دارید ؟ بلی خیر ؟

117- آیا معمولا سعی می کنید مسوولیت های تازه ای بر عهده بگیرید؟ بلی خیر ؟

118- آیا در میهمانی های تشریفاتی سعی می کنید در حاشیه قرار بگیرید؟ بلی خیر ؟

119- اگر به شما بگویند که چگونه کارتان را انجام دهید خیلی بدتان می آید ؟ بلی خیر ؟

120- آیا ازدواج را یک امر اساسی در خوشبختی فعلی و اینده خود می دانید؟ بلی خیر ؟

121- آیا دوست دارید بیشتر با دوستانتان باشید ؟ بلی خیر ؟

122- اگر افراد دور و بر شما آدم های بدی باشند، بازهم خوشبین باقی می مانید؟ بلی خیر ؟

123- آیا انضباط موجب ناراحتی شما می شود؟ بلی خیر ؟

124- ایا در نظر دیگران شما نسبت به جنس مخالف بی تفاوت هستید؟ بلی خیر ؟

125- آیا اطمینان دارید بتوانید حرفی بزنید و بین افراد یک گروه بحث ایجاد کنید ؟ بلی خیر ؟

ماخذ : گنجی ، حمزه . ارزشیابی شخصیت . نشر ساوالان . 1380