در زیر فهرستی از مشکلات و مسائلی که افراد گاهی از وجود آن ها در خود ، شکایت می کنند؛ آورده شده است . آن ها را به دقت خوانده ؛ تصمیم بگیرید این مساله یا مشکل در طی هفته گذشته تا امروز چقدر باعث ناراحتی شما شده است . آن گاه با ضربدر پاسخ خود را با توجه به گزینه ها انتخاب کنید .

گزینه ها : 1= هیچ    2= کم    3=متوسط    4=زیاد     5= بینهایت 


1- سردرد

2- احساس عصبانیت و لرزش درونی بدن

3- افکار نامطلوب ، ناخواسته و مزاحمی که ذهن را رها نکنند .

4- احساس ضعف و سرگیجه

5- کاهش میل و علاقه جنسی

6- احساس رنجش و ایراد گیری از دیگران

7- اعتقاد به این که شخص دیگری قادر به کنترل افکار شماست.

8- احساس این که سایرین مسؤول بیشتر ناراحتی ها و گرفتاری های شما هستند .

9- اشکال در به یاد آوری مطالب

10- احساس ناراحتی و نگرانی از بی دقتی و بی توجهی در کارها

11- احساس طود رنجی و خشمگین شدن

12- احساس درد در ناحیه قفسه سینه

13- احساس ترس از فضاهای باز و یا خیابان ها

14- احساس کاهش انرژی و کندی در کارها

15- فکر خاتمه دادن به زندگی

16- شنیدن صداهایی که دیگران قادر به شنیدنآن ها نیستند .

17- لرزش در در اندام بدن

18- احساس این که به بیشتر مردم نمی توان اعتماد کرد .

19- بی اشتهایی

20- زود به گریه افتادن

21- احساس خجالت یا راحت نبودن در مقابل جنس مخالف

22- احساس به دام افتادن یا گیر افتادن

23- ترس ناگهانی و بدون دلیل

24- عصبانیت ناگهانی به حدی که کنترل خود را از دست دهید .

25- احساس ترس از بیرون رفتن از خانه

26- خود را برای هر چیزی سرزنش کردن

27- کمر درد

28- احساس گره افتادن در کارها

29- احساس غمگینی

30- احساس تنهایی

31- نگرانی بیش از حد درباره هر چیزی

32- احساس بی علاقگی نسبت به هر چیزی

33- احساس ترس زیاد داشتن

34- حساسیت و زود رنجی

35- اعتقاد به این که دیگران از افکار خصوصی شما آگاه هستند (بدون آن که به آن ها چیزی بگویید ).

36- احساس این که دیگران شما را درک نکرده یا با شما همدردی نمی کنند .

37- احساس این که دیگران به شما علاقمند نبوده و دوستتان ندارند.

38- اجبار به خیلی آهسته انجام دادن کارها به منظور اطمینان از درست بودن آن ها

39- تپش قلب

40- داشتن حالت تهوع و دل بهم خوردگی

41- احساس خود کم بینی و حقارت نسبت به دیگران

42- احساس درد و گرفتگی در عضلات بدن

43- احساس این که سایرین شما را تحت نظر داشته و درباره شما حرف می زنند

44- اشکال در به خواب رفتن

45- اجبار به چک کردن و بازرسی مکرر در کارها

46- مشکل در تصمیم گیری

47- احساس ترس از مسافرت با اتوبوس یا قطار

48- تنگی نفس

49- احساس گر گرفتگی یا سرد شدن ناگهانی بدن

50- اجتناب از افراد، موقعیت ها ، اشیا ، مکان ها یا اعمال به واسطه ترس از آن ها

51- احساس خالی بودن ذهن از هر فکری

52- احساس کرختی ، بی حسی و سوزن سوزن شدن اندام بدن

53- احساس گرفتگی در گلو

54- احساس نا امیدی نسبت به آینده

55- اشکال در تمرکز حواس

56- احساس ضعف و سستی در قسمتهایی از بدن

57- احساس تنش و داشتن فشار روحی

58- احساس سنگینی در دست وپا

59- فکر زیاد راجع به مرگ و مردن

60- پرخوری

61- احساس ناراحتی وقتی دیگران متوجه شما هستند یا درباره شما حرف می زنند .

62- احساس داشتن افکاری که متعلق به شما نیستند

63- تمایل شدید به کتک زدن و اذیت و آزار دیگران

64- صبح خیلی زود از خواب بیدار شدن

65- احساس اجبار به تکرار کارهایی نظیر لمس کردن ، شمردن و شستن

66- بدخوابی(بیدارشدن های مکرر در هنگام خواب)

67- میل شدید به شکستن یا خرد کردن چیزها

68- داشتن افکار مخصوصی که دیگران این افکار را ندارند

69- زیاد مواظب رفتار خود بودن در هنگام برخورد با دیگران

70- احساس ناراحتی از رفتن به جاهای شلوغ

71- احساس این که انجام هرکاری برایتان سخت و دشوار است

72- داشتن ترس و وحشت و هول ناگهانی

73- راحت نبودن در خوردن و آشامیدن در حضور جمع

74- زیاد درگیر شدن و جرو بحث کردن

75- احساس ناراحتی و تشویش در موقع تنها ماندن

76- تصور این که دیگران ارزش کارهای شما را نمی دانند

77- احساس تنهایی نمودن حتی زمانی که با دیگران هستید

78- احساس بی قراری به حدی که نتوانید یکجا آرام بنشینید

79- احساس بی ارزش بودن

80- داشتن دلهره و دلشوره از وقوع اتفاقی ناگوار

81- داد وفریاد راه انداختن و پرتاب کردن اشیا

82- ترس از غش کردن و بی حال شدن در انظار مردم

83- احساس این که اگر به دیگران رو بدهی از شما سوءاستفاده می کنند

84- داشتن افکار ناراحت کننده در امور جنسی

85- داشتن این عقیده که به خاطر گناهانی که انجام داده اید باید مجازات شوید

86- داشتن تصورات و افکار ترسناک در ذهن

87- داشتن این عقیده که عیب و نقص مهم و جدی در بدن شما وجود دارد

88- احساس عدم صمیمیت با دیگران

89- احساس گناه و تقصیر

90- اعتقاد داشتن به بیماری روحی یا فکری