Select Page

دسته: تست های روانشناسی عشق ازدواج خانواده

مقیاس تاکتیک های تعارض با خواهر یا برادر

مقیاس تاکتیک های تعارض با خواهر یا برادر موری ای. اشتراوس سنجیدن استدلال، پرخاشگری کلامی، و خشونت در خانواده Conflict Tactics Scales. Sisters or Brothers (CTSBS) در اینجا فهرست رفتاری آمده است که شما و برادر یا خواهرتان احتمالا...

Read More

مقیاس خودکارآمدي جنسی-کنشوري نعوظی

 مقیاس خودکارآمدي جنسی-کنشوري نعوظی (SSES-E)غلامرضا رجبی، نصیر داستان ، مسعود شهبازيrajabireza@scu.ac.irSexual Self-Efficacy Scale-Erectile Functioning-  1-تا چه اندازه اطمینان دارید که می توانید یک رابطه جنسی بدون ترس یا اضطراب...

Read More

شاخص بی ثباتی ازدواج

شاخص بی ثباتی ازدواججان ان . ادواردز، دیوید آر . جانسون ، و آلن بوثMarital Instability Index (MII)لطفا جواب خود را با خیلی اوقات، اغلب اوقات، گاهی، یا هرگز مشخص کنید .قسمت اول خیلی اغلب گاهی هرگز 1) گاه زن و شوهر فکر می کنند که...

Read More

سیاهه عوامل محافظت از خانواده

سیاهه عوامل محافظت از خانوادهمجید غفاری، 1395Inventory of Family Protective Factors (IFPF)Gardner et al‚ 2008.  1.    در مورد وضعيت سلامتی، طی 3 ماه گذشتهخانواده ما بيشتر از آن که مشکل داشته باشد،تجارب مثبت داشت. 2.     در مورد...

Read More

مقیاس بار مسئولیت مراقب در مراقبان

مقیاس بار مسئولیت مراقب در مراقبانفرج زاده، اکبر فهیمی و همکاران، 1394Caregiver Burden ScaleElmstahl et al‚ 1996.  1.    آیا در مراقبت از خویشاوندتان،تا کنون با مشکلاتی عملی روبرو شده اید که حل آن برایتان دشوارباشد؟ 2.     آیا...

Read More

پرسشنامه انعطاف پذیری خانوادگی – فرم کوتاه

پرسشنامه انعطاف پذیری خانوادگی – فرم کوتاه Family Resilience short Scale عبارتهایی درباره ارتباط ها در خانواده داده شده است با توجه به مقیاس زیر پاسخ خود را انتخاب کنید. لطفا تا جایی که ممکن است هیچ موردی را بدون پاسخ نگذارید....

Read More

مقیاس انسجام خانوادگی

مقیاس انسجام خانوادگی Family Solidarity (unity) Scale عبارتهایی درباره ارتباط شما و والدین تان داده شده است با توجه به مقیاس زیر پاسخ خود را انتخاب کنید. لطفا تا جایی که ممکن است هیچ موردی را بدون پاسخ نگذارید. 1= کاملا مخالفم...

Read More

پرسشنامه شیوه فرزند پروری والدین

پرسشنامه شیوه فرزندپروری والدین Parenting style Inventory در زیر عباراتی در باره نحوه برخورد والدین با فرزندانشان آورده شده است . لطفا جملات زیر را به دقت بخوانید و  با توجه به مقیاس زیر  میزان...

Read More

پرسشنامه عملکرد خانواده

پرسشنامه عملکرد خانوادهFamily Assessment Device (FAD_1)در زیر عباراتی درباره خانواده نوشته شده است، با توجه به مقیاس زیر پاسخ خود را انتخاب کنید. لطفا تا جایی که ممکن است هیچ موردی را بدون پاسخ نگذارید.1= اصلا … 2= کم...

Read More

مقیاس الگوهای سخت انضباطی PHDS

مقیاس الگوهای سخت انضباطیParent’s Hard Discipline Scale عبارتهایی درباره ارتباط شما با والدینتان داده شده است با توجه به مقیاس زیر پاسخ خود را انتخاب کنید. لطفا تا جایی که ممکن است هیچ موردی را بدون پاسخ نگذارید.0= هرگز...

Read More

آزمون حساسیت خانواده به فرزند

خواهشمند است پس از خواندن هر سئوال ، درجه توافق خود را با كشيدن يك ضربدر روي شماره أي كه با احساس شما بيشترين مطابقت را دارد ، در پاسخنامه مشخص كنيد . درجه توافق به صورت نمرات زير بيان مي گردد .1= كاملا موافقم 2= موافقم 3= مطمئن...

Read More

مقیاس تاکتیک های حل تعارض پدر و مادر

مقیاس تاکتیک های حل تعارض پدر و مادر موری ای. اشتراوس سنجیدن استدلال، پرخاشگری کلامی، و خشونت در خانواده Conflict Tactics Scales. Parents (CTSP) در اینجا فهرست رفتاری آمده است که شما و برادر یا خواهرتان احتمالا در هنگام بروز...

Read More
Loading