Select Page

دسته: تست های روانشناسی اضطراب نگرانی استرس

پرسشنامه چند وجهی اضطراب ایدز

پرسشنامه چند وجهی اضطراب ایدزعلیپور؛ زهرا، اسکندری؛ نرگس، لمیعیان؛ می نور، احمری طهران؛ هدی، حاجی زاده؛ ابراهیم، ایزدی؛ احمد.The Multidimensional AIDS Anxiety Questionnaire (MAAQ)Snell & Finney.1989; 19961.      فكر كردن در...

Read More

پرسشنامه اضطراب بک

پرسشنامه اضطراب بکBeck Anxiety Inventory (BAI)لطفا جملات زیر را بخوانید و مشخص کنید طی هفته گذشته تا امروز چقدر از آن علامت در رنج بوده اید. چه میزانی برای شما مشکل ایجاد کرده است . برای هر مورد تنها یکی از گزینه های مقیاس زیر...

Read More

پرسشنامه هراس اجتماعی

پرسشنامه هراس اجتماعیSocial Phobia Inventory (SPIN)لطفا جملات زیر را بخوانید و مشخص کنید مسائل مطرح شده زیر طی هفته گذشته تا چه میزانی برای شما مشکل ایجاد کرده است . برای هر مورد تنها یکی از گزینه های مقیاس زیر را انتخاب...

Read More

مقیاس افسردگی، اضطراب، استرس DASS- 21

مقیاس افسردگی، اضطراب، استرسDepression‚ Anxiety‚ Stress Scale (DASS)تعدادی از عبارت هایی که مردم برای تعریف خود از آنها استفاده می کنند در زیر آمده است . هریک از عبارتها را بخوانید و سپس با توجه به مقیاس زیر عددی را بنویسید که...

Read More

پرسشنامه حالت – رگه اضطراب اسپیلبرگر

پرسشنامه حالت – رگه اضطراب اسپیلبرگرSpeilberger State – Trait Anxiety Inventory (STAI-Y)تعدادی از عبارت هایی که مردم برای تعریف خود از آنها استفاده می کنند در زیر آمده است . هریک از عبارتها را بخوانید و سپس با توجه به مقیاس زیر...

Read More

پرسشنامه اضطراب مدرسه

دستور پرسشنامه :اين پرسشنامه شامل 52 سئوال است شما بعد از خواندن آن درستي و نادرستي آنها را با زدن علامت (*) در چهار گوشهاي بلي يا خير مشخص كنيد دقت كنيد كه تمامي سئوالات را پاسخ داده باشيد . در ضمن به محض اولين احساسي كه به شما...

Read More

مقیاس اضطراب امتحان ساراسون

مقیاس اضطراب امتحان ساراسونTest Anxiety Questionnaire. By Sarason‚F.j.این تست به شما کمک می کند خود را بهتر بشناسید. از آن جایی که هیچ دو نفری شبیه به هم نیستند، پاسخ صحیح به سوالات، پاسخی است که از نظر شما صحیح است. شما به 25...

Read More

پرسشنامه اضطراب امتحان : نگرانی و افکار منفی

پرسشنامه اضطراب امتحان : نگرانی و افکار منفیTest Anxiety Inventory. By: Carver.ch‎arled.S & Scheier.Michael.Fقبل از یک امتحان دشوار ، سعی کنید آزمون زیر را انجام دهید . اگر این کار برایتان دشوار است ، تصور کنید که قرار است...

Read More

مقیاس مقدار ترس- اقتباسی

مقیاس مقدار ترس- اقتباسیFear Quantity Scale . By Geer 1965در زیر تعدادی شئ ، تجربه و رویداد ارائه شده است . مقدار ترس خود را از هریک بر اساس مقیاس مشخص کنید.0=هیچ ، 1= خیلی کم ، 2= اندکی ، 3= تا حدودی، 4= زیاد، 5= خیلی زیاد، 6=...

Read More

آزمون ترس

آزمون ترسPhobia Questionnaire : James Geerبرای هر عبارت دور عددی که شدت ترس شما را نسبت به موضوع یا موقعیت گفته شده در عبارت را نشان می دهد، خط بکشید. ار مقیاس زیر استفاده کنید . 7654321وحشتخیلی زیادزیادکم و بیشکمخیلی کمهیچ...

Read More

پرسشنامه وقایع و تغییرات زندگی خانوادگی جوانان

پرسشنامه وقایع و تغییرات زندگی خانوادگی جوانانهامیلتون آی. مک کابین ، جوئن ام.پاترسون ، جانت آر. گذوچووسکیسنجیدن استرس در بزرگسالان جوانYoung Adult Family Inventory of Life Events and Changes. (YA-FILES)لطفا در هریک تغییرات...

Read More
Loading